Groningen Airport Eelde

 • title=

"Uitgebreid getest met uitstekende resultaten"

Groningen Airport Eelde heeft Abiom gevraagd een oplossing te bieden voor uiterst betrouwbare mobiele communicatie ten behoeve van verschillende diensten van de luchthaven. Op het moment van de vraag werkten de verschillende diensten met verschillende analoge systemen

Lees meer

Groningen Airport Eelde wil door een hoogwaardig aanbod van faciliteiten en met een marktgerichte benadering de luchthaven zijn waar vakantiegangers en het bedrijfsleven in het Noorden als eerste voor kiezen. Groningen Airport Eelde is de luchthaven voor de regio, maar ook van de regio. De luchthaven ziet het als haar taak om de regio optimaal te faciliteren. Economisch, infrastructureel en maatschappelijk. Zo goed mogelijk. Niet meer en niet minder.


Inventarisatie

Groningen Airport Eelde heeft Abiom gevraagd een oplossing te bieden voor uiterst betrouwbare mobiele communicatie ten behoeve van verschillende diensten van de luchthaven. 
Momenteel werken de verschillende diensten met verschillende analoge systemen. Deze systemen zijn toe aan vervanging, waarbij o.a. rekening gehouden dient te worden met de voorgenomen verlenging van de start- en landingsbaan. 

Tevens is met name voor een luchthaven een uiterst betrouwbare communicatie van levensbelang. Groningen Airport Eelde eiste dan ook een uitstekende verbinding op alle belangrijke locaties op- en om de luchthaven.
Denk hierbij aan een onberispelijke verbinding in het open veld, alsmede in hangars, luchthavengebouwen, brandweerkazerne, aankomst- en vertrekhallen et cetera.

Daarnaast dienen de portofoons voor de tankdienst te voldoen aan de voorgeschreven ATEX normen (explosieveilig). Voor de brandweer zijn tevens C2000 portofoons vereist. 

Abiom heeft in samenwerking met Groningen Airport Eelde in januari 2011 u uitgebreide testen uitgevoerd ten behoeve van de kwaliteit van de dekking op- en rond de luchthaven. Hiervoor is gebruik gemaakt van een TETRA-netwerk systeem in combinatie met de STP8000 portofoons (zendvermogen 1.8W) van het fabricaat Sepura. De voornoemde testen hebben een uitstekend resultaat laten zien. De dekking in het open veld, alsmede in gebouwen en hangars was uitstekend. Tevens is getest tot ver buiten de luchthaven waarbij rekening is gehouden met de voorgenomen verlenging van de start- en landingsbaan. Ook hier waren de testresultaten uitstekend te noemen. 
 

Antwoord op de vraag

Groningen Airport Eelde heeft gekozen voor een digitaal communicatiesysteem gebaseerd op de TETRA standaard dat geschikt is voor alle diensten van de luchthaven. In samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe wordt het C2000 gedeelte gerealiseerd. Abiom is totaalleverancier voor het leveren van de voor Groningen Airport Eelde geschikte Sepura STP8000 serie portofoons met de daarbij behorende accessoires, diensten en ondersteuning. De portofoons werken op het TETRA-netwerk systeem. Naast het leveren en installeren van de netwerkinfrastructuur, randapparatuur en accessoires verzorgt Abiom de opleiding voor de beheerders en de gebruikers. Ook worden voor Groningen Airport Eelde speciale applicaties ontwikkeld, die de alarmering in de  brandweerkazerne zodanig in zullen richten, dat na een akoestische alarmering een spraakmelding plaats vindt. Groningen Airport Eelde heeft initieel gekozen voor deskmobilofoons voor de dispatchers. Als op een later tijdstip GPS posities van portofoons en mobilofoons nodig zijn, dan kan hiervoor een dispatching systeem toegepast worden. Met een dergelijk systeem kunnen op een beeldscherm de posities van de portofoons en mobilofoons zichtbaar gemaakt worden, alsmede de bediening van het radionetwerk gerealiseerd worden. 

Abiom realiseert dankzij de goede onderlinge samenwerking met Groningen Airport Eelde een communicatiesysteem dat de betrouwbaarheid en de kwaliteit biedt welke verwacht mag worden binnen een bedrijfskritische omgeving als een luchthaven.
 

De specificaties 

De keuze van Groningen Airport Eelde is mede gemaakt op de volgende gronden:

 • Gedegen samenwerking tussen Groningen Airport Eelde en Abiom

 • Klantgerichte oplossing voor Groningen Airport Eelde
 • Bewezen dekking overal waar nodig
 • Betrouwbaarheid en kwaliteit van de netwerk componenten
 • Betrouwbaarheid, bedieningsgemak en kwaliteit van de randapparatuur (Sepura)
 • De landelijke uitstekende relatie van Abiom met de Openbare Orde en Veiligheidsregio’s en met name met Drenthe, Groningen en Friesland (C2000)
 • De ondersteuning van Abiom, voor, tijdens en na de oplevering


Uitrusting Sepura

 • STP8238 portofoons 
 • SRG3900 mobilofoons
 • STP8238 portofoons C2000
 • ATEX portofoon

voor voertuigen

 • SRG3900 mobilofoons desktopuitvoering

Accessoires

 • Spreeksleutels
 • Antennes
 • Laders

Applicaties

 • Alarmeringssysteem

TETRA Netwerk

 • Controle Unit
 • Basisstation