KMSKB

 • title=


KMSKB wil een betrouwbaar privaat netwerk inrichten. Dit private netwerk moet zowel uitgerold kunnen worden over de verschillende locaties en kunnen schakelen naar het ASTRID-netwerk. Ook binnen de muren van de statige gebouwen.

Abiom kreeg in 2012 de opdracht.

Lees meer

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn: het Musée Old Masters Museum, het Musée Modern Museum, het Musée Wiertz Museum en het Musée Meunier Museum, het Musée Magritte Museum en het Musée Fin-de-Siècle Museum.
 

Probleemstelling

De KMSKB is een samenwerking van Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Er is grote behoefte aan een betrouwbaar radiocommunicatie-netwerk, dat zowel de veiligheid van eigen medewerkers en de zeer waardevolle objecten waarborgt. Het gewenste systeem dient ook directe communicatie met hulpdiensten mogelijk te maken. Gezien de vaak statige gebouwen waarin de musea zijn gehuisvest, is de bereikbaarheid van het netwerk binnen de muren een extra opgave.
 

De Eisen

Het nieuw te implementeren netwerk en bijbehorende apparatuur dienen volledig aan de hoge gestelde eisen te voldoen:

 • Een privaat TETRA-netwerk dat uitgerold kan worden over de verschillende locaties.
 • Mogelijkheid om de portofoons & mobilofoons te kunnen integreren in zowel het eigen netwerk alsmede het ASTRID-netwerk door middel van een directe verbinding

 • Een onverstoorbaar bereik van de apparatuur op het eigen netwerk alsmede het ASTRID-netwerk. Ook binnen de muren van de gebouwen.

 • Opleiding van het personeel in het gebruik van deze systemen.

 • Opleiding van het technisch personeel over de opbouw en werking van het systeem. 

 

De Oplossing 

De oplossing van  Abiom aan de hand van deze aanbesteding bestaat uit:

 • Sepura TETRA-netwerk 
 • Sepura STP8000 serie portofoons
 • Sepura SRG3900 mobilofoon
 • Opleiding van het personeel in het gebruik van deze systemen.
 • Opleiding van het technisch personeel over de opbouw en werking van het systeem.


De aangeboden portofoons en mobilofoons zijn uitermate geschikt voor de veeleisende omgeving van het KMSKB, uit het oog springende uitstekende audiokwaliteit, robuustheid en de beheeropties.
 

Het Resultaat

Nadat samen met de klant de details van het systeem zijn besproken (zoals programmering, template en planning), heeft Abiom het complete systeem van netwerk en randapparatuur geïnstalleerd en uitgerold.

Vervolgens hebben de opleidingen van het personeel plaatsgevonden en is het systeem in gebruik genomen. De netwerkspecialisten van Abiom én Sepura stonden bij de uitrol paraat om mogelijke praktijkkwesties direct op te lossen.

Tijdens het gehele proces is er sprake geweest van een optimale samenwerking tussen de medewerkers van de KMSKB en Abiom. Daardoor kon binnen afzienbare tijd overgestapt worden op het nieuwe systeem. 
Er staat een betrouwbaar netwerk met een hoog gebruiksgemak.